Als expertisecentrum biedt het Lab ontwerpers en kunstenaars de faciliteiten aan voor experiment, onderzoek en scholing op het gebied van de traditionele textiel technieken.

Karin Marseille 0643195648